Samråd om detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

Inbjudan till samråd om
detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

Arbete pågår med en detaljplan som utreder möjligheterna för breddad användning av Bjursåskolan och Bjursåsgården.

Båda områdena ska även fortsättningsvis användas för undervisning och vårdboende men i samband med renovering kan det blir aktuellt att omvandla delar av skolans byggnader till bostäder. Planen gör det också möjligt att använda området till bostadsändamål, vårdboende och kontor. Idrottsplanerna inom skolans område skyddas.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:
http://www.falun.se/www/falun/sbk/planer.nsf/doc/E4446F312457401BC1257C140029C5AF

Stadsbyggnadskontoret, Egnellska huset, (receptionen)
Myntgatan 45, öppet må-fre
kl. 8.00–12.00 och kl. 13.00–17.00

Bjursås bibliotek under ordinarie öppettider

Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, under ordinarie öppettider.

Välkommen på samrådsmöte i Bjursåsskolans matsal
den 20 november kl. 18.00

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligen till Falu kommun senast den 20 december 2013.
Adress: Falu kommun, Stadsbyggnadskontoret, 791 83 Falun eller epostadress: stadsbyggnadskontor@falun.se

Upplysningar lämnas av Fredrika Säfström, tel: 023-829 89, fredrika.safstrom@falun.se

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.