Bosätt dig i bjursås du också!

Bjursås Spelmanslag

Det är mänskligt att fela!

Musik i många former har alltid funnits i Bjursås. En del i detta är Bjursås spelmanslag.
Laget har funnits i olika former under årens lopp, men den gemensamma nämnaren har
alltid varit glädjen i att spela och umgås tillsammans.
Till skillnad från Siljanssocknarna har Bjursås ingen stor egen låttradition, så vid sidan av
Bjurslåtarna botaniserar vi friskt bland låtar från både andra socknar och landskap.
Laget framträder i olika sammanhang både hemma i Bjurs och på andra orter. Vi tycker
särskilt mycket om att spela till dans, och vi tror att även vår dansande publik märker det!
Detta skrivs i Coronatider, så vi vet inte när våra ordinarie övningar kan komma igång, men
när läget tillåter så återgår vi förhoppningsvis till att ses varje torsdag i sockenstugan. Alla är
välkomna oavsett instrument!
Mer info: www.bjursspelmanslag.se