bli medlem i bjursås sockenråd ni med

Bjursås sockenråd

Bjursås sockenråd är en intresseförening för Bjursås socken med tätorterna Bjursås och Sågmyra. 

Bjursås Sockenråd vill skapa framtidstro och uppmuntra kreativitet i bygden samt värna om Bjursås Socken och dess utveckling!

Sockenrådet är opolitiskt och består av företagare, organisationer, föreningar samt skola och kyrka, vilka vill arbeta för Bjursås bästa.

Rådet bildades 1993, med ändamål att:

  • Skapa framtidstro och öppenhet
  • Uppmuntra kreativitet
  • Värna om bygden och dess utveckling

Bjursås sockenråd är en av sju intresseföreningar som representerar Faluns kommundelar och tillsammans bildar ett kommunbygderåd. Representanter för kommunbygderådet ingår även i kommunens landsbygdsråd. En viktig roll för sockenrådet är att ta fram förslag på insatser som kan finansieras genom medel för kommundelsutveckling. Falu kommun avsätter årligen i storleksordningen en miljon kronor i ”KDU-medel”. De sju intresseföreningarna har här möjlighet att ansöka om stöd. För Bjursås sockenråds del har bl.a. följande projekt fått ansökningar beviljade:

  • Belysning på delar av banvallen i Sågmyra
  • Utegym vid Hanses hällar
  • Utrustning för skidspårning
  • Inköp av mobila toaletter för uthyrning till lokala arrangörer Sockenrådets medlemmar är företag, organisationer, föreningar, skola samt församling.

Uppdraget är att brett bevaka socknens intressen, det kan gälla näringsliv, turism, landskapsvård, fritidsverksamhet för barn och unga men också kultur och konst.

Bjursås Sockenråd består av medlems- företag och föreningar i socknen där medlemsrepresentanter bildar styrelse. 

Nuvarande styrelse 2022

Bosse Olsson, Ordförande

Göran Martinsson, Kassör

Erika Ringsén, Sekreterare

Ledamöter

Daniel Hag, Lars-Åke Björklund, Per Kempe, Mats Hellberg, Jonas Adamsson, Liselotte Hällberg, Jenny Schäfer, Daniel Lönnroos

En viktig framtidsfråga för sockenrådet är att förbättra kommunikationen med socknens medlemmar. Många känner kanske inte till sockenrådets arbete. Ambitionen är att göra verksamheten mer synlig och på olika sätt möta alla och fånga upp tankar kring frågor som är viktiga för vår bygd.