Bosätt dig i bjursås du också!

Fiska i Bjursås

Fiska i Bjursås

Fisket kring Bjursås ingår i Bjursås/Leksands Fiskevårdsområdesförening och inom dess område hittar du mer än 80 sjöar och åar samt ca 20 fiskarter. Fiskekortet löser du enklast via ifiske.se eller så köper du pappersversionen på Coop Bjursås, Frendo Bjursås eller Bjursås Skicenter&Camping. 

Sjöar att fiska i

För dig som gillar fiske efter “Predatorer” så finns det mycket att välja på, Gädda och Abborre finns i princip alla vatten men det är inte alltid det är fisk av någon betydande storlek.

Däremot finns det sjöar som oftare än andra släpper ifrån sig stor fisk och dessa är bla Gopen, Rogsjön, Rällsjön, Ärtsjöarna & Sälgtjärn (i de två sistnämnda bör man lämna fisken i sjön då den inte lämpar sig för konsumtion).

Dessa sjöar/tjärnar fiskas lättast från båt sommartid och på vintern gör isarna de alla lättillgängliga men tänk på att ha koll på var du har inlopp/Utlopp och i de större sjöarnas fall kan det vara bra att kontakta ortsbor för information om hur den specifika sjöns isar beter sig.

En mycket lättillgänglig sjö med stor Abborre är Lisstjärn längs vägen till Bjursås Camping, vid badbryggorna/slogboden finns 2 landnära “Vålar” (risvasse) som passar utmärkt att fiska på med barnen, åtkomliga med metspö och kortare kast med kastspöt.

Sätter ni på ett majskorn finns chansen att stifta bekantskap med en annan kul fisk nämligen Rudan som här blir riktigt stor.

Har ni båt med er kan ni nå ytterligare 5 Vålar runt om i tjärnen som trots sin lilla storlek är hela 18 meter djup på sina håll.

För dig som gillar ädlare fiskar så finns det Öring i ett flertal sjöar, i Rogsjön finns de största men då är även sjön stor så chansen att fånga en kan vara nog så liten.

I Rällsjön, Axen & Öratjärn stöd utplanteras det varje år flera hundra kilo Öring och därmed är chansen även betydligt större att du går hem med middagen säkrad samt att du här inte gör någon större inverkan på de naturliga bestånden då de utplanterade äter aggressivare och chansen är stor att det just är en utplanterad du får med dig hem, eller återutsätter.

Vill man vara ännu lite säkrare på att få fisk så kan Attjärn & Såtjärn vara alternativet för dig, dessa sjöar har ett eget fiskekort och ingår inte i det vanlig ortskortet.

De båda sjöarna har naturlig karaktär och är inte tillrättalagda i någon större omfattning bortsett från stigar runt stränderna och skyltar med information.

Det ger ett mer naturligt intryck men kan vara utmanande att fiska på sina ställen.

Flugfiske 

För flugfiskaren finns det ett par alternativ, dels Öratjärn som tidigare nämnts men även Hovtjärn där det sätts ut Regnbåge vid ett par tillfällen per år.

Hovtjärn har karaktären av skogstjärn där man finner naturen och lugnet, kast gator har röjts på sina ställen med det är ingen tillrättalagd park så räkna med en del utmanande kast.

En annan sjö för flugfiskaren är Bjursén, sjön vid Bjursås Camping som karaktäriseras av långgrunda sandbottnar som är lättvadade från ön “Bondholmen” ända till Campingen och sen återigen kring “Björsbergslandet”.

Skulle man vilja komma ut längre på sjön så har Campingen båtar att hyra samt en sommaröppen kiosk för den som vill ta en paus i kastandet.

För dig som vill prova flugfisket efter Sik så finns denna i bla Rogsjön & Fjällgrycken, sök de kring grund och sandstränder.

Inom området finns dessutom ett flertal åar, dock är tillgången på Öring i dessa inte sådan att den alltid är värd att rikta sitt fiske mot, däremot ligger Bjursås strategiskt för dagsutflykter till omkringliggande områden, bla Envikens fvof öster om Bjursås som har ett flertal större åar bla Marnäsån, Lungsjöån, Tängerströmmen och Lambornsån som alla håller Harr & Öring och lämpar sig väl för fiske med fluga och lättare spinn.

I Rättvik/Boda fvo norr om Bjursås hittar vi ett stort antal vatten med Öring, utöver de vanliga arterna samt ett flertal vatten med stor Bäckröding.

Vänligen respektera fiskereglerna för fiskevattnen, se till att ha koll på fiskeregler, mini/maxi mått, Catch & Release regler och om vattnen är upplåtna för fiske samt fredningstider etc etc 

Se till att ta med allt skräp tillbaka ut ur naturen och låt gärna de största fiskarna simma vidare men ta en bild eller 7 som minne.

De största fiskarna är viktiga för ekosystemet och de mindre smakar ju ändå bäst.

För vidare information om fisket se hemsidorna…

https://bjursasleksandsfvof.se/

http://www.rbfvo.se/

http://www.fiskaienviken.se/

/ Skrivet av Ola Andersson 

För kontakt/fisketips använd info@onthedropper.com