Bosätt dig i bjursås du också!

Bjursås Skola 7-9

Skola och barnomsorg

Bjursåsskolan innefattar årskurserna F-6 och 7-9. Skolan ligger placerad i centrala Bjursås med närhet till det mesta. Sågmyraskolan, centralt belägen i byn Sågmyra, består av årskurserna F-6.

I Bjursås finns 3 st förskolor och 1 familjedaghem.

I Sågmyra finns 1 förskola. 

Bjursåsskolan

Bjursåsskolan F-6 och 7-9 ligger i centrala Bjursås, med tillgång till simhall, sporthall, idrottsplaner och nära till naturen.

Bjursåsskolan F-6 har 199 elever inskrivna. De är organiserade i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 med en klass för varje årskurs, vissa klasser delas i flera grupper.

Skolan kännetecknas av ett stort engagemang kring miljöfrågor och livsstil-hälsa.  Fritidshemmet Backen är inrymt i byggnadens nedre plan i nyrustade utrymmen. I anslutning till skolgården finns lekredskap, grönytor, skogsdunge, ishockeyplan, linbana, skidspår, pulkabackar. På gångavstånd finns ett nyligen upprättat naturreservat där skolan sedan flera år har ett ängs- och skogsparti för lek och utomhusundervisning.

Även skolans ordningsregler där syftet är att få arbetsro och ge trygghet samt Likabehandlingsplanen är viktiga delar i livsstilstemat. Dessa är ett stöd för att motverka mobbning, trakasserier och diskriminering samt att främja en god arbetsmiljö för både elever och personal.

Bjursåsskolan 7-9 har 200 elever i tre årskurser och tre paralleller.

De arbetar hela tiden med att stärka elevernas självkänsla och trygghet. Detta underlättar arbetet med att motverka mobbning, främlingsfientlighet och användande av droger. Något som också genomsyrar deras arbete är att eleverna tillsammans med personalen skall känna stor gemenskap och samhörighet på skolan.

Bjursås Skola F-6

Sågmyraskolan

Sågmyraskolan är en F-6 skola som ligger centralt belägen i byn Sågmyra och har cirka 45 elever från förskoleklass upp till åk 6. På skolan finns också ett fritidshem med cirka 20 barn inskrivna.

I Sågmyra finns en stor gemenskap. En gemenskap som även känns i skolan. Föräldrar, företag och föreningar är på olika sätt engagerade i skolan. Exempelvis så medverkar skidklubben SSK under den årliga vinterfriluftsdagen. För övrigt satsar skolan mycket på friluftsliv och uteverksamhet. Minst en gång varje vecka har de utomhusaktiviteter där de kan ta tillvara på den natur som finns runt omkring.

Sågmyraskolan ska vara en skola, på lika villkor, för både flickor och pojkar, och att barnen ska växa upp till medkännande vuxna, som känner harmoni och ödmjukhet inför livet.