Renovering av välkomstskylt i Bjursås

Välkomstskylten vid korsvägen i Bjursås har länge varit fallfärdig. Bjursås Sockenråd har nu renoverat skylten med hjälp av DME, DH´s Bygg, Dala Port & Byggsmide och Henningsons EL. Ett lyft för infarten till byn.

Före                                                       Efter