Bredbandsprojektet

Vad händer med bredbandsutbyggnaden i Bjursås och Sågmyra.

Som Ni alla kanske har märkt pågår en marknadsföring i vårt område av tre aktörer. Dessa aktörer är Telia, IP-Only och Falu Stadsnät.

Bredbandsgruppen kommer att träffa dessa aktörer den 17 mars 2016, för att stämma av vilka villkor som kommer att gälla i Bjursås och Sågmyra. Här nedan är exempel på några frågor vi vill ha svar på.

  1. Kommer Ni att bygga inom hela vårt område?
  2. Har täckningen någon betydelse för att Ni skall gå igång?
  3. Har täckningsprocenten inverkan på priset per fastighet?
  4. Viktigt är också att alla byar blir med. Hur ser Ni på det?
  5. Hur ser Era allmänna villkor ut?
  6. Tidplan på genomförande?

Efter detta återkommer vi med svar från dessa möten.

// Bredbandsgruppen