Bjursås Sparbanks Stiftelse

Det är nu dags för föreningarna inom Bjursås Församling att söka anslag från Stiftelsen.

Stiftelsens ändamål:

Stiftelsens ändamål är att främja: Religiösa, välgörande, ungdomsvårdande, sociala, konstnärliga, idrottsliga, hembygdsvårdande eIler därmed jämförliga ändamål inom Bjursås församling.

Er ansökan:

Ange gärna specifika ändamål, samt helst en kopia av senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse, kompletterad med en verksamhetsplan och ekonomisk plan, ”Ange föreningens kontonummer” skaIl vara Stiftelsen tillhanda senast 2015-03-16 på nedanstående adress:

Bjursås Sparbanks Stiftelse
c/o Ulla-Britt Perols,
Västanberg 36, 790 21 Bjursås