Bjursås Servicepunkt & bibliotek

Välkommen på invigning av Bjursås Servicepunkt & bibliotek

Lördag 5 april kl. 11.00

Kommunalråd Jonny Gahnshag klipper bandet
och inviger den första Servicepunkten i Falu kommun.

Musikskolan underhåller.

Vi bjuds på förfriskningar!

Vad är servicepunkt?
Sedan hösten 2012 har Falu stadsbibliotek drivit projektet Servicepunkter. Uppdraget har varit att hitta nya sätt att kompensera för den samhällsservice och de mötesplatser som försvinner från
landsbygden – både genom att verksamheter läggs och genom att många servicetjänster digitaliseras och bara går att komma åt via dator och internet.

Mer information finns i länken nedan:

http://www.falun.se/www/falun/kultur/bibliotek.nsf/V-bild/Servicepunkter2014.doc/$FILE/Servicepunkter2014.doc