Vinnargranen Julskyltningen 2008

Julskyltningen 2008

Vinnare av julgranstävlingen i sockenstugan blev….BAGGARVET !!!
Ide´och design : Amanda , Albin , Elin , Isak
Vi gratulerar!

Övriga tävlande : Kullgärdet – Hampus , Maja , Max , Maja
Västanberg- Carina & co
Centrum – NN

Totalt antal röstande var det otroliga antalet 103 personer!

Centrumgranens pynt av sedlar , skänkta av de röstande , gav 680:-till föreningen
Rumäniens Barn . Tack !

Vid dragning av röstsedlarna blev ALICIA JOHANNESSEN . vinnare.
Priset kommer per post !

Vi tackar för Ert deltagande och hoppas på fortsatt intresse för julskyltningen 2009!

( Intresserad redan nu ? Anmäl din byförening till Karin på Jonassons Blommor tel. 50084
Begränsat antal platser )