Tack till samordnare!

Vi tackar Karin Wickman, Jonassons Blommor som tagit på sig jobbet som julskyltningssamordnare! Även ett stort tack till alla julgranstävlande!

Företagare, föreningar, hantverkare och idéskapare är ALLA välkomna att delta i nästa års julskyltning!

Kontakta Karin för mer information på telnr.023-500 84