Samråd om detaljplan – Bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås

 

Välkommen på öppet hus på förskolan Bjursen

Falu kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för ett område väster om Storgårdsvägen i Bjursås. Syftet med detaljplanen är att pröva om det är möjligt att komplettera området kring befintlig förskola med bostäder i form av flerfamiljshus.

Planområdet är i huvudsak sedan tidigare planlagt.

Under samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vill du veta mer?        Välkommen på öppet hus!

Tid: kl. 17:00-19:00 den 3 mars 2014

Plats: Förskolan Bjursen

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

• Bjursås bibliotek.

www.falun.se/planerjustnu

• Falu kommuns reception (Egnellska huset), Myntgatan 45, Falun(öppettider: mån-fre kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-17.00)

• Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligen till Falu kommun
senast den 21 mars 2014: Falu kommun, Stadsbyggnadskontoret, 791 83 Falun eller stadsbyggnadskontor@falun.se

 

Upplysningar:
Jennie Åkerström, telefon: 023-827 75,
mejl: jennie.akerstrom@falun.se

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.