Öppet hus med Nils Ferlin och födelsedags-(barn?)

Öppet hus med Nils Ferlin och födelsedags-(barn?)

Församlingshemmet i Bjursås var platsen för Öppet hus med underhållning. Speciellt inbjudna var församlingsbor som under året fyllde 70 eller 75 år.

Församlingshemmet i Bjursås var platsen för Öppet hus med underhållning. Speciellt inbjudna var församlingsbor som under året fyllde 70 eller 75 år.

För underhållningen stod ”Falupojkarna med Lennart och Lotta”. Programmet som framfördes var ”Med många kulörta lyktor eller Ferlin på vårt vis”

En sammanbindande länk mellan sång och musikstyckena var Lennart Hökpers som ledde musik kavalkaden från Ferlins första år som diktare till 1961 när han avled.

Programmet blev mycket uppskattat och åhörarna fick en, kanske ny bild, av Ferlins diktning.

Det kan tilläggas att Lennart Hökpers tillsammans med ”Falupojkarna med Lennart och Lotta” ska vara huvudattraktion under Ferlindagarna i Länna, Norrtäljes kommun

De gäster som fyllt/fyller 70 eller 75 år under 2007 fick en present och en blomma från församlingen.

Text och foto: Erik Westling

200704-12-6831-72-600

200704-12-6852-72-600