Följ mej bortåt stigen..

Jag vill ta med Dej bortåt stigen längs med Lurån fram till Utgrycken och uppleva naturen där. Åk med bilen från Bjursås mot Rog! Stanna till där vägen slutar och följ den stig som leder Dej längs med Lurån! Här finns många minnesmärken från en gången tid. På små skyltar erinras om både gruvdrift, kvarnar och andra aktiviteter som pågått här förr! Kaffe tar Du med i en termos och en och annan smörgås. Rastplatsen hittar Du lätt när Du kommer fram till Utgrycken! Gör Du denna utflykt, lovar jag att Du inte blir besviken! …. Följ mej bortåt stigen…..så ses vi längre fram…

Anders

44 46