Bjursås Sparbanks stiftelse

Utdelning ur Bjursås Sparbanks stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja religiösa, välgörande, ungdomsvårdande, sociala, konstnärliga, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom Bjursås Församling.
Stiftelsens tillkomst har inneburit, att en stor del av Bjursås och Sågmyras ideella verksamheter fått ett välkommet ekonomiskt stöd.

19 föreningar har i år fått bidrag:

  • Bjursås IK, 9.000kr
  • Bjursås ridklubb, 7.000kr
  • Bjursås föräldraförening, Bjursås OK, Sågmyra skidsklubb, 5.000kr
  • Bjursås fornminnes- & hembygdsförening, 4.000kr
  • IOGT-NTO Sågmyra, sågmyra hembygdsförening, 3.000kr
  • Bjursås vävstuga, Björsbergs bystugeförening, Fjällgrycksbobygdens byförening, Gopa bystugeförening, Kullgärdets byförening, Lustebo bystugeförening, MorSveRex byförening, Mårtsbo dammförening, Rällsjöbo byförening, Västanberg Stängselns byaförening, 1.000kr