Bjursås Socken 400 år

Bjursås kyrkoråds jubileumskommité och har tagit fram en liten historik om socknens tillkomst eftersom Vi firar 400 år i år.

Bjursås Socken 400 år

Enligt en folklig sägen så var det i samband med kung Karl IX besök vid Kopparberget i Falun i november 1607 som Bjursås socken kom till. Kungen gjorde i samband med det också ett besök hos prosten Knut i Gagnef. Under hans pastorat låg även Åhl som självständigt annex samt Bjursås och prostens problem var att han hade två mågar som också var präster och behövde sin försörjning i form av ett pastorat. Enligt sägnen så ska prosten Knut ha gräddat en pankaka som han föreställde som Gagnefs pastorat och sedan delat den i tre delar för att åskådliggöra sitt problem för kungen. Kungen gick då med på att dela pastoratet i tre delar, Gagnef, Ål och Bjursås. Den 26 november 1607 utfärdade Karl IX från Kopparberget i Falun ett brev där han tillkännager sitt beslut att Bjursås fick bli egen socken och församling med egen kyrkoherde. Detta beslut har sedan bekräftats 1613 av kung Gustav II Adolf.

Vid 1600-talets början bodde i Bjursås ca 200 personer. Byggandet av en första kyrka hade påbörjats 1599 och den var placerad där gamla kyrkogården i dag är belägen. Kyrkan var dock dåligt byggd och förföll snabbt. Befolkningen ökade och alla rymdes inte i kyrkan.
1792 beslutade socknen att en ny större kyrka skulle byggas och samtidigt överfördes Gopa Tunelag med byarna Gopa, Sågsbo, Andersbo, Limbo, Sörskog och Finnbo från Leksands socken till Bjursås som en förstärkning inför byggandet av kyrkan och prästerskapets försörjning. 1799 togs den nya kyrkan i bruk men mycket byggnadsarbete återstod och fullt färdig blev den inte förrän långt in på 1800-talet.

Vår socken är alltså 400 år och är i dag en välmående bygd med ca 3.600 invånare.
Det finns dock anledning till en historisk reflektion vad gäller bygdens historia. En utveckling som gått från ett fattigt småbrukarsamhälle där man levde på jakt och fiske och i bästa fall hade mjölk från en ko eller get. En tid då man kolade i skogen och körde träkol till Falu Gruva för sin försörjning. En industriepok inleddes under 1900-talets början med skotillverkning i som mest fem fabriker i Bjursås och i Sågmyra stor tillverkning av filtar vid Yllefabriken. Även detta är nu historia.

Bjursås Församling avser att under hösten uppmärksamma de 400 åren genom att starta en studiecirkel omkring bygdens historia. En upptakt kommer att ske i september i form av en församlingsafton. Därefter kommer en eller flera studiecirklar att starta beroende på hur stort intresse som finns. I samverkan med hembygdsföreningen kommer gamla gränsrån mot Leksand att visas. Avslutningsvis ska en Jubileumsgudstjänst genomföras 1:a advent i Bjursås Kyrka. Mer om detta kommer i höstens församlingsblad

Kyrkorådet/Per Pettersson