Årsmöte Bjursås Sockenråd 15 juni 2020

Välkommen till årsmöte Bjursås Sockenråd 15 juni kl. 18.
Plats: Proselinsgården