Nybyggnad av Bjursåsskolan 7-9

 

Den ny skolan i Bjursås stod färdig 2017.

Meddelande om antagen detaljplan

Kommunfullmäktige har den 2014-11-06 §24 antagit detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokollet…………..

Detaljplan för Bjursåsskolan m.m. har upprättats. Syftet är att modernisera detaljplanen för området vid Bjursåsskolan och Bjursåsgården för att ge möjlighet till framtida utveckling. Planen tillåter fortsatt användning av området för skoländamål och vårdboende, så som idag. Utöver det ges också möjlighet att använda lokalerna till bostadsändamål, samlingslokal, kontor m.m.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 januari 2013 stadsbyggnads- och näringslivskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2014 att godkänna detaljplanen för antagande.

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.