Samråd om detaljplan för Bjursåsskolan m.m.

Inbjudan till samråd om detaljplan för Bjursåsskolan m.m. Arbete pågår med en detaljplan som utreder möjligheterna för breddad användning av Bjursåskolan och Bjursåsgården. Båda områdena ska även fortsättningsvis användas för undervisning och vårdboende men […]

Läs mer